Historie

En kort historie om Motorhuset Oppdal AS, i bygdas tjeneste i over 75år!


Storlismia`s begynnelse i Auneveien

Motorhuset Oppdal AS er en av de eldste bedriftene i Oppdal kommune.

 

Bedriften ble etablert av Einar Storli allerede i 1941 som Einar Storlis Mekaniske Verksted i leide lokaler i Auneveien. Einar Storli var odelsgutt på gården i Bortistu i Storlidalen, men hans interesse gjekk i mekanisk retning allerede fra guttedagaene så han begynte som smed i smia på hjemgården i ung alder der han lagde og reparerte hesteredskaper og lignende. I verkstedet i Auneveien gjekk det også for det meste i hesteredskaper, men han lagde også mange flotte lysekroner i smijern som sikkert finnes i mange hjem enda. I 1951 kjøpte han tomta som bedriften har sitt tilholdsted på idag og bygde etter tiden opp ett tidsmessig landbruksverksted. Dette drev han til i slutten av 1967 da han omkom i en tragisk bilulykke.

Einar Storli hadde ingen livsarvinger til å overta så derfor ble bedriften solgt til fire av de som hadde arbeidet hos ham en årrekke. Disse bygde nytt verksted som ble tatt i bruk i februar 1971 og som idag er en del av verkstedlokalene. De nye eierne drev aksjeselskapet Storlismia AS sin et tradisjonelt landbruksverksted med traktorreparasjoner og så videre, men i tillegg penset de driften over til å også omfatte stålkonstruksjoner. De hadde mange store oppdrag i forbindelse med Driva Kraftanlegg de de leverte flere samluker, varegrinder og spindeltrapper hvorav den høyeste var nesten 40 meter med fem avstigningsplan. Tre av disse eierne hadde i 1997 oppnådd pensjonsalder og ønsket derfor og nyte sitt otium som pensjonister, så da var tiden inni til å overdra bedriften til flere av de som hadde hadde sitt arbeid i bedriften i mange år.

Ansvarlig for bedriften ble nå sju eiere. Disse fortsatte en stund på samme måte, men de la etter kvart om driften til og omfatte reparasjoner av tyngre transportutstyr og anleggsmaskiner. Dette krevde mer plass og verkstedlokalene ble vesentlig utvidet for og kunne tilfredsstille dette. Bedriften ble etter utvidelsen godkjent av Statens Vegvesen til å kunne utføre periodisk kjøretøykontroll og lastebilpåbygg av alle typer kjøretøyer.

Butikksalg har også i alle år vært en del av bedriften eksistensgrunnlag, men fra 1997 ble dette utvidet ganske betraktelig, noe som medførte at butikklokalene måtte utvides. Det nye butikklokalet fikk en grunnflate på 550m2 og ble bygd i to etasjer og disse lokalene ble tatt i bruk på februar i 2007. Fra 2012 har bedriften vært heleid av Johan og Terje Vindal.

I 2014 ble 1200 m2 verkstedlokaler nyoppusset og vi har nå fått et topp moderne lokale for reparasjon av småmaskiner, atv, snøscooter, personbil, buss og lastebil med 11 arbeidsplasser med løfteutstyr.

Vi fremstår nå som en av distriktets mest moderne verksted og maskinvarehandel. Vi omsatte i 2017 for 52 millioner, har 17 ansatte og har store forhåpninger om firmaets fremtid.

Vi byttet i 2016 navn til Motorhuset Oppdal AS for å satse videre på maskinvarehandel og kjøretøyverksted.

OM MOTORHUSET OPPDAL

Bedriften drives i dag i hovedskak med to avdelinger, butikk og verksted.
Vi har totalt 18 heltidsansatte, og noen deltidsansatte, som tilkalles ved ekstra store arbeidsmengder. Butikken drives fra et moderne industribygg på 550m2 over 2 etasjer der vi har en fyldig maskinvarehandel, salg av ATV/Snøscooter og kontor/administrasjonsdel. Verkstedet drives fra et nyoppusset bygg på 1200m2 der vi har kjøretøyverksted med moderne utstyr og komplett kjøretøykontroll linje for småmaskin, snøscooter, atv, personbil, buss og lastebil. Vi er godkjent MC, Personbil, påbygg og lastebilverksted fra Statens Vegvesen, inkl. periodisk kjøretøykontroll.

KONTAKT OSS

Vi holder til i Oppdal Kommune i Sør-Trøndelag fylke.

Besøksadresse:
Smivegen 3
7340 Oppdal
Norge

Tlf. 72 40 43 00

post@motorhuset-oppdal.no